Eesti Rehviliit

Vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamisega tegelev MTÜ Eesti Rehviliit on Eesti vanim tootjavastutusorganisatsioon, kes seisab hea selle eest, et rehv kui probleemtoode saaks optimaalselt ja keskkonnasäästlikult taaskasutatud.

Tootjavastutuse printsiip rakendub Eesti Rehviliidu puhul selliselt, et Tootja lisab uue rehvi hinnale Eesti Rehviliidu poolt fikseeritud taaskasutustasu, taaskasutustasudena kogutud raha makstakse edasi tootjavastutusorganisatsioonile ning tootjavastutusorganisatsioon korraldab üleriigilise rehvide kogumise ja taaskasutamise. Täitmaks rehvide Tootjal lasuvat tootjavastutuskohustust tuleks sõlmida kliendileping MTÜ Eesti Rehviliiduga ning hakata igakuiselt esitama aruandlust turule lastud rehvikoguste kohta. Lepingu sõlmimisega võtab Eesti Rehviliit kliendilt üle vastutuse kogumis- ja taaskasutuskohustuse täitmise eest.

Kokkukogutud vanarehvide taaskasutamiseks kasutatakse koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega soetatud rehvipurustit. Purusti toodangut saab kasutatakse teedeehituseks ja prügilate infrastruktuuri rajamiseks, lisaks käib aktiivne tegevus täiendavate taaskasutusvõimaluste arendamiseks.
 
Kogumisalane koostöö

MTÜ Eesti Rehviliit, MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu on kogumistegevuse efektiivsemaks muutmise nimel välja töötanud nn „Kolmiklahenduse”, mis seisneb selles, et kolm organisatsiooni on avanud kohalikes omavalitsustes ühised kogumispunktid, kuhu lõpptarbijad saavad tasuta ära tuua nii vanarehve, elektroonikaromusid kui pakendeid. Kolmiklahendus annab olulise kokkuhoiu üleriigilise kokkukogumise ja kogumispunktide haldamisega seotud kulutustes, sest kulud jaotatakse kolme organisatsiooni vahel.

Analoogset lahendust on Eesti Rehviliit ja Eesti Elektroonikaromu edukalt kasutanud koostöös kohalike omavalitsustega korraldatavate kogumiskampaaniate läbiviimisel. Kogumiskampaaniate korraldamise tähtsus seisneb vajaduses pakkuda hajaasustuse piirkondades elavatele inimestele mõistlikku võimalust probleemtoodetest tekkivatest jäätmetest vabanemiseks. Mitme organisatsiooni poolt ühiselt korraldatavate kogumiskampaaniad annavad võimaluse transpordi- jm korralduskulude oluliseks optimeerimiseks ning teisest küljest tagavad elanike aktiivse osavõtu, sest korraga on võimalik vabaneda kõikidest probleemsetest jäätmetest.

Kontaktandmed:

MTÜ Eesti Rehviliit
Vana-Narva mnt 26
Maardu 74114
Faks: 6339 241
Mail: info@rehviliit.ee

Tegevjuht: Kaur Kuurme
Tel: 562 36 697
Mail: kaur.kuurme@rehviliit.ee

Täpsema info MTÜ Eesti Rehviliidu tegevuse kohta leiate aadressilt www.rehviliit.ee

Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=11

© MTÜ EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kõik õigused kaitstud.