Eesti Pakendiringlus

Eesti suurim tootjavastutusorganisatsioon on pakendite kogumis- ja taaskasutussüsteemi opereerimisele spetsialiseerunud MTÜ Eesti Pakendiringlus.

Eesti Pakendiringluse tegevuse eesmärgiks on tagada üleriigiline pakendite ja pakendijäätmete kogumine ning pakendijäätmete taaskasutamine selliselt, et Pakendiseaduses toodud sihtarvud oleks taaskasutusteenust ostnud pakendiettevõtjate pakendimassi osas täidetud.

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmete „Tootjad” on „Tootjateks” ka Pakendiseaduse mõistes. Eesti Pakendiringlus on valmis olema Teie partneriks Pakendi- ja Pakendiaktsiisi seaduste täitmisel. Eesti Pakendiringlusega lepingut sõlmides saate olla kindel, et Eesti Pakendiringlus suudab enesele võetud kohustused täita ja koguda pakendeid hulgal, mis vabastab Eesti Pakendiringluse kliendid pakendiaktsiisi maksmise kohustusest.

Täpsem informatsioon Eesti Pakendiringluse koduleheküljel: http://www.pakendiringlus.ee

Kontaktandmed:

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Vana-Narva mnt 26
Maardu 74114
Tel: 633 9240
Faks: 633 9241
Mail: info@pakendiringlus.ee

Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=10

© MTÜ EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kõik õigused kaitstud.