Elektroonikaromud ja tootjavastutus
print

Tootja vastutuse põhimõte

Elektri- ja elektroonikaseadmetest (EE-seadmetest) tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja käitlemise nõuded on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud EU direktiiviga 2002/96/EÜ, mis laiemalt tuntuks saanud kui WEEE direktiiv. Eesti tasandil kajastuvad WEEE direktiiviga sätestatud nõuded Jäätmeseaduses ning Jäätmeseaduse alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministri vastavates määrustes.

Jäätmeseadus kehtestab tootja vastutuse põhimõtte, mille kohaselt peab „Tootja” tagama tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud EE-seadmetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Nimetatud tegevustega seotud kulud peab kandma „Tootja”, mis tähendab, et „Tootjad” peavad korraldama oma toodetest tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja kogumise ning taaskasutamise ja käitlemise . Oluline on siinkohal rõhutada, et „Tootja” mõiste ei hõlma vaid tootjaid selle sõna tavapärases tähenduses – valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on „Tootjateks” kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad.

Tootja vastutuse põhimõte kehtib Eestis EE-seadmetele alates 13. augustist 2005 ning sellega kaasnevad järgmised kohustused:

  • - „Tootja” peab tagama tema poolt valmistatud või maale toodud EE-seadmetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja taaskasutamise, kusjuures nende tegevustega seotud kulud peab kandma „Tootja”
  • - „Tootjad” vastutavad enne 13 augustit turule lastud EE-seadmetest tekkinud jäätmete kokkukogumise ja taaskasutamise eest ühiselt ja nende tegevustega seotud kulud jaotatakse vastavalt „Tootja” turuosale vastavat liiki EE-seadmete müügis.
  • - Lõpptarbijal peab olema võimalus tekkivad EE- jäätmed tasuta üle anda „Tootja(te)” poolt organiseeritud kogumissüsteemi.
Tootja vastutusel põhineva EE-seadmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi toimimisel on oluline, et oleks ülevaade „Tootjatest”, nende poolt Eesti turule lastud EE-seadmetest ning neist tekkinud jäätmete kogumise ja käitlemise andmetest. Kõik Eestis tegutsevad EE-seadmete „Tootjad” on kohustatud end registreerima Probleemtooteregistris (PROTO) ja esitama registrile regulaarselt andmeid vastavalt kehtestatud korrale. Riik saab registriandmete alusel kontrollida, kuidas täidab „Tootja” temale pandud kohustust EE-seadmetest tekkivate jäätmete käitlemise korraldamisel.

Millised EE-seadmed liigituvad tootjavastutuse alla?

Liigituvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ lisas loetletud seadmed. Juhime Teie tähelepanu sellele, et nimetatud nimekiri ei ole lõplik.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KATEGOORIAD

1. Suured kodumasinad
Näiteks suured jahutusseadmed; külmikud; sügavkülmikud; muud suured seadmed, mida kasutatakse toiduainete külmutamiseks, säilitamiseks ja hoidmiseks; pesumasinad; pesukuivatid; nõudepesumasinad; toiduvalmistamise masinad; elektripraeahjud; elektrikeeduplaadid; mikrolaineahjud; muud suured seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamiseks ja muuks toiduainete töötlemiseks; elektrilised kütteseadmed; elektriradiaatorid; muud suured seadmed tubade, voodite ja istmete soojendamiseks; elektriventilaatorid; kliimaseadmed; muud tuulutus-, väljatõmbe- ja konditsioneerimisseadmed.

2. Väikesed kodumasinad
Näiteks tolmuimejad; vaibaharjad; muud puhastusseadmed; õmblus-, kangakudumis- ja silmkudumismasinad ning muud tekstiilmaterjali töötlemise masinad; triikrauad ja muud seadmed triikimiseks, pesu rullimiseks ning muuks rõivaste hoolduseks; röstrid; fritterid; kohviveskid, kohvimasinad ja seadmed mahutite või pakendite avamiseks; elektrinoad; juukselõikusmasinad, föönid, hambaharjad, habemeajamisaparaadid, massaažiaparaadid ja muud kehahooldusseadmed; kellad, käekellad ja seadmed aja mõõtmiseks, ajanäitude fikseerimiseks või registreerimiseks; kaalud.

3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed
Näiteks suurarvutid; miniarvutid; printerit sisaldavad bürookombainid; personaalarvutid (kaasa arvatud hiir, ekraan ja klaviatuur); sülearvutid (kaasa arvatud hiir, ekraan ja klaviatuur); pihuarvutid; märkmikarvutid; printerid; koopiamasinad; elektri- ja elektronkirjutusmasinad; tasku- ja lauakalkulaatorid; muud tooted ja seadmed andmete elektrooniliseks kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, esitamiseks või edastamiseks; faksid; teleksid; telefonid; taksofonid; traadita telefonid; mobiiltelefonid; automaatvastajad; muud telekommunikatsioonitooted või -seadmed heli, kujutise või muu teabe edastamiseks.

4. Tavatarbijatele määratud seadmed
Näiteks raadiod; televiisorid; videokaamerad; videomagnetofonid; kvaliteetse heliga magnetofonid; helivõimendid; muusikariistad; muud tooted või seadmed heli või kujutise salvestamiseks või esitamiseks, sealhulgas vahendid heli, kujutiste ja muude kui telekommunikatsiooni tehnoloogiate signaalide levitamiseks.

5. Valgustusseadmed
Näiteks luminofoorlampide valgustid, välja arvatud kodumajapidamiste valgustid; sirged luminofoorlambid; kompaktlambid; suure valgustugevusega lahenduslambid, sealhulgas kõrgrõhunaatriumlambid ja metallhaliidlambid; madalrõhunaatriumlambid; muud valgustusseadmed või seadmed valguse suunamiseks või reguleerimiseks, välja arvatud hõõglambid.

6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
Näiteks puurid; saed; õmblusmasinad; seadmed puu, metalli või muu materjali treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, saagimiseks, lõikamiseks, puurimiseks, augustamiseks, mulgustamiseks, kantimiseks, painutamiseks või muuks töötlemiseks; tööriistad neetimiseks, naelutamiseks, kruvimiseks või neetide, naelte, kruvide eemaldamiseks või muuks sarnaseks otstarbeks; tööriistad keevitamiseks, jootmiseks või muuks sarnaseks otstarbeks; seadmed pihustamiseks, katmiseks, pritsimiseks või vedelike ja gaasiliste ainete muul viisil käsitsemiseks; niidukid või muud aiatööriistad.

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid
Näiteks elektrirongide või võidusõiduautode komplektid; käeshoitavad videomängupuldid; videomängud; jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, sõudmise jm tegevuse jaoks mõeldud arvutid; elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid; müntidega käivitatavad mänguautomaadid.

8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
Näiteks kiiritusraviseadmed; kardioloogiaseadmed; dialüüsiaparatuur; hingamisaparaadid; tuumameditsiiniseadmed; in vitro-diagnostikas kasutatavad laboriseadmed; analüsaatorid; sügavkülmikud; rasedustestrid; muud seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, jälgimiseks, ravimiseks või leevendamiseks.

9. Seire- ja valveseadmed
Näiteks suitsuandurid; kütteregulaatorid; termostaadid; kodumajapidamises või laboriseadmetena kasutatavad mõõtmis-, kaalumis- või reguleerimisseadmed; muud tööstusettevõtetes kasutatavad seire- ja valveseadmed (näiteks juhtpaneelid).

10. Automaadid
Näiteks kuumade jookide automaadid; soojade või külmade joogipudelite või -purkide automaadid; tahkete toodete automaadid; sularahaautomaadid; muude toodete väljastamise automaadid.

üles