Uudised
print
Keskkonnaministeerium koos TVO-dega käivitas akude ja patareide kogumise teavituskampaania 2020-09-10
Patarei - ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse. Patareid ja akud ning nende saatus on järgmisel kahel nädalal fookuses Keskkonnaministeeriumi teavituskampaanias „Patakas pole prügi“. „Tühjad kasutatud patareid ja akud pole kindlasti igapäevaselt tekkivad jäätmed, kuid pea igas kodus leidub mingi koht, kuhu need kokku on kogutud. Kahjuks visatakse need pahatihti siiski segaolmejäätmete hulka. On väga oluline taibata, et kasutatud patarei ja aku pole prügi, vaid materjal, mida õige käitlemise korral saab taas kasutusse võtta. Nii edendabki patarei- ja akujäätmete liigiti kogumine ka ringmajandust,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. Ministri sõnul on oluline viia inimesteni teadmine, et tegemist on probleemtoodetega ning selle lahutamatu osana too, et neid saab tasuta ja hõlpsalt ära anda. Probleemtooteks arvatakse neid, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Kui patarei- või akujäätmed ei viida õigesse kogumiskohta, siis võivad mürgised ained sattuda õhku, pinnasesse ja vette ning sealt edasi põhjustada tervisehädasid nii inimestele kui ka loomadele. Lisaks on liitiumit sisaldavatel patareidel oht niiskes keskkonnas ilma kõrvalise abita süttida. Just seetõttu tuleb sellised jäätmed teistest eraldi koguda. 2018. aastal lasti Eestis turule 640 tonni kantavaid patareisid ja akusid ning koguti kokku 161 tonni. Seega koguti patarei- ja akujäätmeid tagasi vaid 25%, mis on üpriski madal. Varasematel aastatel ei ole näitajad kuigivõrd paremad olnud. Oluline on ka see, et patarei ja aku kasutajad on tasunud patarei ja aku ostmisel selle kogumise ja käitlemise eest, kui see jäätmeks muutub. Seetõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda. Patarei ja aku turustaja on kohustatud patarei- ja akujäätmed kasutajalt müügikohtas tasuta tagasi võtma. “Sisuliselt tähendab see seda, et igasse patareisid või akusid müüvasse kauplusesse saab samalaadseid patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda nagu seal müüakse,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Kerli Rebane. Patarei- ja akujäätmeid koguvad peamiselt kaks patarei- ja akudega tegelevat tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu, lisas Rebane. Tagasivõtusüsteemi oluline osa on patareide ja akude kasutajate teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada selle läbi tõhusam patarei- ja akujäätmete kogumine. Patarei ja aku kasutajatel on võimalik kindlaks teha endale lähim kogumiskast ja/või jäätmejaam lehel www.kuhuviia.ee. Kuhuviia.ee on mugav kaardirakendus, mis tõstab nii teadlikkust jäätmete liigiti kogumisest kui ütleb ka konkreetselt seda, kuhu jäätmed viia tuleb.
Gaaslahenduslampidest 2019-05-28
Lp MTÜ Eesti Elektroonikaromu klient, MTÜ Eesti Elektroonikaromu juhatus otsustas 24.mail 2019, et lõpetab alates 2019 aasta 01.juulist tootjavastutusteenuse pakkumise gaaslahenduslampidele(luminofoorlambid ja säästulambid). Antud otsuse tingis asjaolu, et MTÜ Eesti Elektroonikaromu välismaine käitluspartner, kes tegeles gaaslahenduslampide utiliseerimisega ei tegutse enam selles sektoris ning juhatus ei ole leidnud mõistliku hinnaga alternatiivi. Eestis on juba üks suur lambikäitleja EkoGaisma SIA, kellel on välja kujunenud kogumisvõrgustik ja käitluspartnerite võrgustik. Sellega seoses soovitame gaaslahenduslampide osas tootjavastutuslepingu sõlmida EkoGaisma SIA-ga( http://www.ekogaisma.ee). MTÜ Eesti Elektroonikaromu pakub kõikide teiste kategooriate(sh Led pirnid ja Led valgustid) tootjavastutusteenust senistel tingimustel edasi. Vabandame ebamugavuste pärast gaaslahenduslampide osas ning soovime edukat koostöö jätku kõikide teiste elektroonika kategooriate osas. Lugupidmisega, -- Kaur Kuurme projektijuht
Hinnakiri 2019 2019-02-08
MTÜ Eesti Elektroonikaromu teatab, et alates 01.01.2019 hakkas kehtima uus elektroonikaseadmete jaotis, mis tuleneb EL WEEE direktiivi muudatusest.


Sellega seoses on MTÜ-l Eesti Elektroonikaromu ka uus hinnakiri ning selle alusel ootame aruandeid, alates 01. jaanuarist 2019 maaletoodud koguste kohta.

Hinnakiri on leitav sellelt lingilt: http://elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=13&page_id=14


Aivo Kangus

Juhatuse esimees


Vanemad uudised
üles